Leden 2013

Tadeáš

30. ledna 2013 v 13:20 Význam křestních jmen
Jméno Tadeáš znamená chvála, odvážný. Svátek je 30. říjen. Toto jméno má taky verzi Tadeaš.

Štěpánka

25. ledna 2013 v 18:55 Význam křestních jmen
Jméno Štěpánka znamená ověnčená, věncem orunovaná, vítězka. Svátek je 31. říjen. Toto jméno má taky verzi Štěpanka, Stěpánka, štepánka.

Štěpán

20. ledna 2013 v 12:22 Význam křestních jmen
Štěpán je jméno původem řecké. Jméno Štěpán znamená ověnčený, věncem korunovaný. Svátek je 26. prosinec. Toto jméno má taky verzi Stepan, Štepán, Stěpan, Štěpan. Příbuzná jména jsou Štěpána, Stěpánka, Štepánka, Štěpanka, Štěpánka.

Štefan

17. ledna 2013 v 18:53 Význam křestních jmen
Štefan je jméno původem řecké. Jméno Štefan znamená ověnčený, věncem korunovaný. Svátek je 9. říjen. Toto jméno má taky verzi Stefan, štefán, Štěfan. Příbuzná jména jsou Štefana, Stefania, Stefánia, Štefania, Štefánia, Stefanie, Štefanie, Štefánie, Štefanija, Stefanka, Štefanka, Stefano, Stefanos.

Šarlota

12. ledna 2013 v 20:10 Význam křestních jmen
Šarlota je jméno původem francouzké. Jméno Šarlota znamená muž, chlap. Svátek je 27. říjen.

Šárka

8. ledna 2013 v 20:28 Význam křestních jmen
Šárka je jméno původem české. Jméno Šárka znamená horský hřbet, návrší. Svátek je 30. červen. Toto jméno má taky verzi Šarka.

Světlana

6. ledna 2013 v 19:08 Význam křestních jmen
Světlana Svátek je 20. březen. Toto jméno má taky verzi Svetlana.

Karel IV

2. ledna 2013 v 16:47 | Anežka |  Historická osobnost
Karel IV. - Otec vlasti

Česká země po smrti posledního Přemyslovce prošla mnoha válečnými útrapami. Češi nabídli vládu Janu Lucemburskému s podmínkou, že se ožení
s Eliškou Přemyslovnou, dcerou Václava III.
Ale ani vláda Janova nepřinesla Českým zemím požehnání. Rozešel se ve zlém s českou šlechtou a ani u lidu nebyl oblíben. Své naděje Češi upírali k synovi a nástupci krále Jana Lucemburského, Karlovi.
Karel se narodil v květnu roku 1316 a byl pokřtěn jako Václav. Když Karel dorůstal nebyli v Čechách klidné doby. Neshody mezi jeho rodiči spůsobily i domácí válku. Král Jan odvezl královnu z hradu Lokte nad Ohří na Mělník a tak ji odloučil od dětí i od malého Václava.
V dubnu roku 1323 nechal král Jan svého syna Václava odvést do Francie na vychování ke své sestře, manželce francouzského krále.Václavovi se tak dostalo láskyplného vychování a výborného vzdělání. Tam také při biřmování přijal po svém strýci jméno Karel. Při studiu vysokých škol v Paříži si zamiloval umění a vědy a tato záliba zůstala mu po celý život.
Roku 1331 poslal král Jan svého syna do severní Itálie, aby tam spravoval jeho panství. Některá italská města se proti jeho vádě bouřila. Panství se v důsledku neustálích rozbrojů rozpadlo. Karel se vrátil proto do Čech.
Přicházel do Čech v 17 letech jako správce země s titulem markraběte moravského. První cesta v Čechách vedla Karla na Zbraslav k matčině hrobu. Od tamtud se ve slavném průvodu odebral do Prahy, kde byl radostně vítán. Česky však nerozuměl, ale brzy se rodný jazyk opět naučil.
Velkým štěstím pro Čechy bylo, že byl Karel povahou zcela nepodobný svému otci. Dovedl moudře hospodařit ku prospěchu České země.
Karel zvelebil Pražský hrad podle pařížského vzoru a již v březnu roku 1334 se tam se svou ženou Blankou nastěhoval.
Roku 1344 dosáhl Karel u papeže zřízení Arcibiskupství pražského. Roku 1346 byl jmenován římským králem. Téhož roku padl jeho otec král Jan Lucembůrský v bitvě u Kreščaku. Karel začal sám spravovat všechna území, které jeho otec vybojoval v mnoha bitvách.
Karel nechal zhotovit korunovační klenoty z nejlepšího zlata, zdobenou drahými kameny a perlami. Klenoty byly uchovávány v Svatováclavské kapli v chrámu Svatovíckém. Druhého září 1347 pražský arcibiskup, Arnošt z Pardubic korunoval krále i královnu na český královský pár.
Hned v prvním roce svého kralování vydal Karel IV. zakládací listinu vysokého učení - Pražskou universitu. Tato universita byla první v celé Římskoněmecké říši. Počet obyvatel Prahy neustále stoupal a tak Karel IV. založil Nové město pražské. Přes Vltavu nechal postavit krásný nový kamenný most. Na Novém městě založil kláštěr "V Emauzích" kam povolal mnichy, kteří znali hlaholici a lidé tak mohli poslouchat kázání v jazyce, kterému rozumněli.
Nedaleko od Prahy při Berounce nechal postavit hrad, po něm nazvaný Karlštejn. Tam se uchyloval k odpočinku. Roku 1354 byl korunován i na římského císaře a své panství rozšířil o další úzení. V této době vydal nový zákoník "Maiestas Carolina".
Nastal neobyčejný rozkvět řemesel, obchodu i zemědělství. V Čechách bylo postaveno mnoho nádherných staveb v Gotickém slohu. Matyáš z Arrasu a Petr Parléř byly přední Karlovi stavitelé. Po smrti své třetí ženy se roku 1363 oženil s Alžbětou Pomořanskou. Se kterou měl syna Zikmunda a Jana. Karel byl tedy čtyřikrát ženat - za Blanku z Valoa, za Annu Falckou, za Annu Svidnickou a Alžbětu Pomořanskou.
29. listopadu 1378 Karel umírá. Zemřel tak jeden z nejznámnějších panovníků. Byl to vladař šlechetný a moudrý, hluboce zbožný. Byl výborný hospodář, který zvelebyl naši zem po všech stránkách.
Karel IV. si plnou měrou zaslouží označení Otec vlasti.